SOM Değerleme A.Ş.'nin temel işlevi; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerlerini tespit etmek, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konulara ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirebilecek fizibilite raporları hazırlamaktır.

Değerleme Rapor İçeriği

Home Hizmetlerimiz Değerleme Rapor İçeriği

SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. raporlamalarında Uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanmaktadır. Değerleme çalışmaları kapsamında, bölgedeki rayiç değerler ve talepler, ilgili Tapu Müdürlüğü’nden tapu takyidatı ve ilgili belediyeden imar durumuna ilişkin mülkün değerini etkileyebilecek faktörler incelenmekte, gayrimenkul türü ve nitelikleri, çevresel koşullar, ekonomik kriterler, pazar koşulu dikkate alınarak uygun yöntemlerle değerlemesi yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Rapor içeriğinde;

  • Tapu bilgileri
  • İmar Durumu Bilgileri
  • Deprem Etüdü
  • Gayrimenkulün Konumu ve Çevre Özellikleri
  • Gayrimenkulün Teknik Özellikleri
  • Değerleme
  • Gayrimenkul Değerini Etkileyen Faktörler
  • Sonuç – Uzlaşma başlıkları incelenir.