SOM Değerleme A.Ş.'nin temel işlevi; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerlerini tespit etmek, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konulara ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirebilecek fizibilite raporları hazırlamaktır.

Niçin İhtiyaç Duyulur?

Home Hizmetlerimiz Niçin İhtiyaç Duyulur?

Hizmetlerimize aşağıdaki sebeplerle ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Bayilik İşlemleri Kapsamında İpotek Teminatlarında
 • Bireysel – Ticari Krediler Kapsamında İpotek Teminatlarında
 • Yurtdışı Finansman Temininde
 • İpoteklerin Nakte Dönüştürülmesinde
 • Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesinde
 • Kira Kontratlarının Yenilenmesinde
 • Gayrimenkul Alım – Satımında
 • Mülk Paylaşımlarında
 • Gayrimenkul Projesi Yatırım Kararlarında
 • Şirketlerin Varlık Hareketlerinde, Malvarlığı Tespitinde, Sermaye Artırımında
 • Şirket Birleşmeleri, Devir almalarında ve Borçların Yeniden Yapılandırılmasında
 • Kiralama Öncesi Fiziksel Durum Tespit Raporlarında
 • Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde; Şerefiyelendirme, Hak Sahipliliği ve Gerçek Değer Tespiti İşlemlerinde
 • Kat İrtifakına Esas Arsa Payı Oranı Tespitinde
 • Yabancı Uyrukluların Tapu Alım ve Satımında
 • Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreçlerinde
 • Makine-Ekipman Değerlemesi