SOM Değerleme A.Ş.'nin temel işlevi; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerlerini tespit etmek, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konulara ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirebilecek fizibilite raporları hazırlamaktır.

Kentsel Dönüşüm

Home Hizmetlerimiz Kentsel Dönüşüm

Yabancı Uyrukluların Gayrimenkul Ediniminde/Satışında Değerleme Raporu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir. 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olan genelge uyarınca BDDK tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca değerleme raporları hazırlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından söz konusu mevzuat çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak değerleme raporları düzenlenmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreçlerinde Değerleme Raporu

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı’na başvuru, minimum 250.000 USD değerinde gayrimenkul edinimi ile mümkün hale gelmiştir. Bu süreçte, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporları Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmektedir.

Şirketimiz tarafından söz konusu mevzuat çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak değerleme raporları düzenlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Süreci

Analizler

 • Hak sahipliliği tespiti / Mülkiyet analizi
 • Konut / İşyeri anketleri

Mevcut Durum Tespiti

 • Mevcut değer tespiti
 • Şerefiyelendirme
 • Arsa değeri tespiti
 • Arsa payı tespiti

Projenin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar

 • En etkin ve verimli kullanım analizi
 • Konsept belirleme
 • Talep toplama

Proje

 • Proje değeri tespiti

Paylaşım

 • Kat karşılığı oranının belirlenmesi
 • Paylaşım modelinin belirlenmesi
 • Müteahhit ve hak sahipleri arasında paylaşım
 • Hak sahipleri arasında paylaşım